logo/
Lijst weergave
blokkenschema
article

Stormhout

Stormhout

Dit evenement is al geweest

Vier kunstenaars gebruikten hout van omgevallen bomen uit het Leeuwarder bos om meubelstukken en andere voorwerpen van te maken. Het resultaat is te zien in Stormhout.

Tijdens de grote storm van 2013 sneuvelende maar liefst duizend bomen in de gemeente Leeuwarden, waarvan een groot deel in het Leeuwarder bos. Toen de wind weer ging liggen bleek het bos te zijn veranderd in ware ravage. Een deel van de gevelde bomen is blijven liggen omdat allerlei soorten dieren en planten, zoals mossen, paddenstoelen en mieren, daarvan profiteren. Een groot deel van de bomen moest echter geruimd worden. Kunstenaars Ineke van der Blom, Sibe Jan Kramer, Erik Heere en Martijn van Houten gingen met het hout aan de slag.

Initiatiefnemer van het project is Erik Heere. Hij vertelt: “Het maken van meubels van de omgewaaide bomen zorgt ten eerste voor verduurzaming van de bomen want er wordt bespaard op het kappen van bomen voor het maken van meubels. Ten tweede hebben veel mensen een emotionele binding met de boom die voor hun huis, of in hun tuin stond. Met “Stormhout” leeft de boom, in een andere vorm, nog door.
Naar aan­lei­d­ing van de storm op 28 okto­ber 2013, waar­bij veel bomen helaas omge­waaid zijn, kwam ik op het idee om een project te starten. Met Stormhout wil ik zoveel mogelijk omge­waaide bomen een tweede leven geven als meubel­stuk. Voor dit plan heb ik con­tact gezocht met de gemeente het Bildt en de gemeente Leeuwar­den. Beide gemeen­ten reageerden ent­hou­si­ast gereageerd. Het plan was om in beide gemeen­ten, in samen­werk­ing met andere meubel­mak­ers, pro­jecten op te zetten waar­door de storm meubels ook een echte bestem­ming kri­j­gen.” “Het maken van meubels van de omge­waaide bomen zorgt ten eerste voor ver­du­urza­m­ing want er wordt bespaard op het kap­pen van bomen voor het maken van meubels. Ten tweede hebben veel mensen een emo­tionele bind­ing met de boom die voor hun huis, of in hun tuin stond. Met Stormhout leeft de boom, in een andere vorm, nog door.”

Bomen die gebruikt werden zijn eik, plataan, linde, es, berk, honingboom, populier, wilg en els.
Pronkstuk van de tentoonstelling is een trouwtafel, gemaakt in opdracht van het stadhuis van Leeuwarden. Na de tentoonstelling in het Natuurmuseum verhuist de trouwtafel naar de Oranjezaal in het stadhuis waar hij echt gebruikt zal worden.

Di t/m zo 11-17 uur.

Tickets & Info
Stormhout

Natuurmuseum Fryslân

Schoenmakersperk 2 8911 EM Leeuwarden
Entree €7 / €3,50 (12 t/m 18 jr) / CJP, groepen v.a.10 pers.) / Gratis (t/m 3 jr)