logo/
Lijst weergave
blokkenschema
article

Pop-upkoor Fryslân

Pop-upkoor Fryslân

Dit evenement is al geweest

Tijdens de opening van de 'Culturele Hoofdstad van Europa' op 26/27 januari 2018 wordt er door muziekgezelschappen en koren een lied ten gehore gebracht. Iedereen (m/v) die mee wil zingen, maar niet aangesloten is bij een koor, kan via het Pop-Upkoor Fryslân toch meedoen. 

Het lied wordt meerstemmig gezongen. Ze repeteren op een aantal zaterdagen: 11 november en 2 december. De gezamenlijke repetitie is op 13 januari.

Opgeven kan via onze eigen website www.popupkoorfryslan.nl
Meer informatie: www.tryater.nl/hetopeningsweekend

Pop-Upkoor Fryslân? Dit is een tijdelijk (of op “projectbasis”) koor, wat kort repeteert en snel uitvoert. Een koor dat er is als zich een gelegenheid voordoet. Zo’n gelegenheid is het openingsspektakel van Leeuwarden-Friesland 2018. Ze lazen hierover en vinden het een mooie kans om weer “up te poppen”.

Tickets & Info
Pop-upkoor Fryslân

Theater De Bres

Schoolstraat 4 8911 BH Leeuwarden
Entree €6 per repetitie, opgave: www.popupkoorfryslan.nl