logo/
Lijst weergave
blokkenschema
article

Filosofiecafé: Lezing Roy Dings

Filosofiecafé: Lezing Roy Dings

Dit evenement is al geweest

Er is in Nederland een grote verandering gaande omtrent hoe we kijken naar kennis. Lange tijd werd de wetenschap gezien als de voornaamste en meest betrouwbare bron van kennis. Zo was het voor talkshows bijvoorbeeld lange tijd de standaard om een hoogleraar uit te nodigen wanneer het nodig was om een bepaalde actuele gebeurtenis te duiden. In de loop der tijd werd er naast de hoogleraar steeds vaker ook een ervaringsdeskundige uitgenodigd – iemand die die gebeurtenis zelf had meegemaakt. En inmiddels lijkt het erop dat de hoogleraar vaak thuis kan blijven.

Wat zegt dit over de manier waarop we in Nederland kijken naar kennis? Is deze trend wenselijk? En hoe hangt deze samen met andere ontwikkelingen in de maatschappij? Immers, bij zowel de coronapandemie, het toeslagenschandaal en de gaswinning in Groningen kreeg de overheid de kritiek dat ze zich teveel bezig hield met statistieken en de menselijke maat uit het oog verloor. Het feit dat er mensen hebben geleden in deze situaties is een belangrijke motivatie om de traditionele verdeling van kennis ('wie weet wat?') te herzien. 

Tickets & Info

Tresoar

Boterhoek 1 Leeuwarden
Entree €10