logo/
Lijst weergave
blokkenschema
article

Lezing Filosofiecafé: 'Sociaal-darwinisme als vrolijke wetenschap'

Lezing Filosofiecafé: 'Sociaal-darwinisme als vrolijke wetenschap'

Dit evenement is al geweest

Ik stuntel dus ik ben
In de filosofische tradie van Descartes, 'Ik denk, dus ik ben', en van Damasio, 'Ik voel, dus ik ben', was het thema van de Maand van de Filosofie 2019: 'ik stuntel dus ik ben'. Wat wordt er bedoeld met stuntelen? Verwachtingen van jezelf of anderen bepalen mede het al dan niet stuntelen van jezelf of anderen, die versterkt kunnen worden door reacties, intern en extern.

Vanuit de narratieve beweging is er meer en meer aandacht gekomen voor het levensverhaal van mensen. Vanuit vele invalshoeken kan het levensverhaal bekeken worden. Persoonlijke elementen van levensverhalen zijn terug te brengen tot ieders eigen levensverhaal. Wat betekent stuntelen in dat kader? Wat of wie bepaalt de maatstaf? Want wie stuntelt er niet?

Filosofen als Nietzsche, Luijpen, Boerwinkel, Levinas, Foucault, Gilles Deleuze, Braido en vele grote namen uit de wereld van de psychologie spelen een rol in de lezing van deze avond. Welke uitspraken hebben zij gedaan in het kader van ons menselijk bestaan die hebben bijgedragen om meer zicht te krijgen op ons al dan niet succesvolle of stuntelige leven?

In welke mate zijn deze denkers en theoreci mede verantwoordelijk voor het ontstaan van maatstaven? Welke verwachtingen over mogelijkheden zijn er mede door hen gecreëerd? De definitie van stuntelen is onderhevig aan de opvattingen van mensen die behoren tot onderscheiden groepen. Wat de een stuntelen noemt, is voor een ander gewoon gedrag.

Op welke wijze staan wij zelf tegenover anderen en weten we er geen raad mee met het anders-zijn van de Ander? Vreemd ervaren roept automasch een reactie op. Wat is het verband met uitsluiten en /of openstaan voor hetgeen ons vreemd is? Van belang is ook om te onderzoeken wat de dominant, richng bepalende krachten in ieders leefomgeving zijn, waardoor mensen zichzelf of anderen ervaren als stuntelaars, prutsers of losers.

Dr Cor Hermans studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit. Hij promoveerde aan de UvA op de diverse sociale interpretaties van Darwins theorie die in het tijdvak 1859-1918 het licht zagen. In 2008 verscheen zijn boek over Darwins tijdgenoot John Stuart Mill ('Een Engelsman in Frankrijk'). Zijn laatste boek is 'Interbellum literature: Writing in a season of nihilism' (Brill publishers, 2017). Zie www.corhermans.nl

Tickets & Info
Lezing Filosofiecafé: 'Sociaal-darwinisme als vrolijke wetenschap'

Tresoar

Boterhoek 1 Leeuwarden
Entree €5