logo/
Lijst weergave
blokkenschema
article

Meesteres & Moeder

Meesteres & Moeder

Dit evenement is al geweest

Zeven kunstenaars van de Hollandse Aquarellistenkring presenteren werken met een natuurlijke inslag.
De natuur is de meesteresse van de kunst. De natuur, de levende schepping, is een voorwaarde voor het ontstaan van kunst. Telkens weer nemen kunstenaars, zélf onderdeel van de natuur, de natuur als uitgangspunt, als aanleiding, als inspiratiebron voor hun werk. Maar hoe veelvormig en verbazingwekkend de natuur ook is, de kunst overtreft haar. Zelfs als exacte gelijkenis wordt nagestreefd, is het resultaat meer dan het voorbeeld. Kunst verbindt de mens met de natuur. De beschouwer wordt verrijkt, aan het denken gezet, zijn of haar blik op de werkelijkheid verandert. Goede kunst maakt gelukkig.
Kunstenaar ben je niet zó maar. Er moet hard gewerkt, veel geprobeerd, veel mislukt worden voor er iets tot stand komt dat het daglicht kan verdragen. Ja, echte kunstenaars zijn nooit klaar, ze blijven altijd oefenen, studeren, hun vaardigheden verfijnen en verbeteren. Het bestuur van de Hollandse Aquarellistenkring is dan ook heel strikt op de beoordeling van de kwaliteit van het werk van haar leden.
Juist in het Natuurmuseum Fryslân, waar de rijkdom van de natuur bestudeerd en bezongen wordt, is een tentoonstelling van door de natuur geïnspireerde werken van enkele, héél verschillende leden van de Kring op zijn plaats. In de zomermaanden exposeren Dominique Ampe, Araun Gordijn, Arien de Groot, Ineke van Haalen, Jan van Kempen, Kris Spinhoven en Anita Walsmit Sachs hun werk.
De Hollandse Aquarellistenkring bestaat sinds 1945 en verenigt professionele beoefenaars van het schilderen met waterverf. Alle leeftijden, stijlopvattingen en technieken zijn in de Kring vertegenwoordigd. De vereniging heeft als doel het bevorderen en uitdragen van het schilderen met waterverf in al zijn verschijningsvormen, zoals bijvoorbeeld aquarel en gouache. Ma t/m zo 10-17 uur.

Tickets & Info
Meesteres & Moeder

Natuurmuseum Fryslân

Schoenmakersperk 2 8911 EM Leeuwarden
Entree €13 / €10 (4 t/m 15 jaar) / €8,50 (studenten) / gratis (t/m 3 jaar)