logo/
Lijst weergave
blokkenschema
article

Foto-expositie eendenkooien

Foto-expositie eendenkooien

Dit evenement is al geweest

In het Natuurmuseum is een foto-tentoonstelling te zien over eendenkooien. 24 eendenkooien in het Waddengebeid zijn onlangs opgeknapt. Dutch Heritage Photography maakte er fraaie opnames van vanuit de lucht.

Ooit lagen er langs de Nederlandse waddenkust 142 eendenkooien. Daarvan zijn er nu nog zo’n dertig over. Eendenkooien horen bij het waddengebied. Het zijn identiteitsbepalende landschapselementen met grote cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Bovendien zijn het waardevolle biotopen voor tal van dieren en planten. Om de laatste kooien voor het waddengebied te behouden, hebben zes groene organisaties en de kooikersvereniging een verbond gesloten: de Kongsi van de Eendenkooi.

Wat maakt een eendenkooi waardevol?
De eerste eendenkooien werden al in de middeleeuwen in het waddengebied aangelegd. De kooien vertellen een deel van het verhaal over hoe de mens in dit gure, weerbarstige landschap overleefde. Daarbij heeft de eendenkooi iets mysterieus. Door hun geïsoleerde ligging en de eigenzinnigheid van veel kooikers gaven ze aanleiding tot veel verhalen. Ook die maken de eendenkooi het beschermen waard.

Eendenkooien hebben een belangrijke landschappelijke waarde. Naast erf- en dorpsbeplanting zijn het de enige hoge en dichte groene elementen in het verder weidse landschap. Daarmee zijn ze ook voor de natuur van belang, als schuilplaats voor zoogdieren als reeën en vleermuizen en als rust en broedplaats voor veel soorten zang- en roofvogels. Door de eeuwenlange humusvorming ontstond in de waddenkooien ook een ideale biotoop voor veel zeldzame planten en paddenstoelen.

Wat doet de Kongsi?
De Kongsi van de Eendenkooi heeft 24 eendenkooien in het waddengebied opgeknapt. Zo kunnen ze in gebruik blijven als vangkooi, excursiekooi en/of als kooi voor wetenschappelijk onderzoek. Daarmee hebben de kooien een toekomst. De Kongsi zet zich niet alleen in voor het behoud van de eendenkooien, maar ook van de vele verhalen die er over kooien en kooikers zijn. Zo heeft ze bijvoorbeeld van alle kooien de biografieën vastgelegd, die te vinden zijn op de website van de Kooikersvereniging (www.kooikersvereniging.nl/kongsi).

Wie vormen de Kongsi?
De Kongsi van de Eendenkooi wordt gevormd door Landschapsbeheer Friesland, Landschapsbeheer Groningen, It Fryske Gea, Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten en de Kooikersvereniging. De Kongsi wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland.

Ma t/m zo 10-17 uur. 

Tickets & Info
Foto-expositie eendenkooien

Natuurmuseum Fryslân

Schoenmakersperk 2 8911 EM Leeuwarden
Entree €9 / €6 (4 t/m 15 jaar) / €4,50 (studenten) / €3 (CJP t/m 15 jaar) / gratis (t/m 3 jaar)