logo/
Lijst weergave
blokkenschema
article

Griet Baeyens - Woodboys, No (time to) Waste

Griet Baeyens - Woodboys, No (time to) Waste

Dit evenement is al geweest

In de natuur bestaat zoiets als afval niet. Dat is volgens het blad Time de mening van een gerespecteerd recycling deskundige. Hij doelde daarmee op de opmerkelijke manier waarop dood of afgedankt materiaal uit één onderdeel van een ecosysteem altijd gebruikt wordt ten behoeve van andere onderdelen. Dezelfde deskundige is van mening dat de mensheid de afvalvrije methoden van de natuur kan trachten te evenaren, maar dat dit innovatieve technieken en een grote verandering van instelling zal vergen.

De wegwerpmaatschappij is een term die een samenleving beschrijft waarin steeds meer producten worden geproduceerd die zijn bedoeld om tijdelijk te worden gebruikt en vervolgens te worden weggegooid. Niet de duurzaamheid, maar wel tijd als bepalende factor voor onze gebruiksgoederen. Tijd als motor van ons haastige consumptiegedrag. Moeten wij dit nieuwe mantra zomaar aanvaarden? Tijd brengt ons denken in nood en ontneemt ons de zuurstof om evidente vragen te beantwoorden. Deze ideeën liggen aan de basis van de ontwerpen van de Woodboys.

De Woodboys zijn geïnspireerd op leven en herboren worden, op heroveren en hergebruiken, op de cyclus van het leven. Alle objecten die erin verwerkt zijn dragen sporen van hun rijke geschiedenis. Ze hebben een patina, een gelaagdheid, een verhaal, een visuele schoonheid en vormen een inspiratiebron tot een nieuw verhaal.

De materiaalkeuze is even eerlijk als de onderwerpen. Griet Baeyens werkt vooral met hout. Ontdaan van alle mogelijke ballast spreken natuurlijke materialen in alle eenvoud. De kunstenaar wordt geboeid door weggegooide voorwerpen omdat ze mentale en zintuiglijke associaties teweegbrengen en de patina dragen van het leven dat ze eens hebben geleid. Gekozen uit verscheidene locaties, hecht zij op een heel onbevangen manier bepaalde voorwerpen aan elkaar, soms onbeholpen, soms wonderwel passend.

Vanuit het streven naar een stabiele constructie laat zij het werk naar je toekomen waarbij de verbeeldingskracht van de kunstenaar naar de toeschouwer de drijfveer is. De werken zetten aan tot reflectie, tot overschouwing. Ze duwen de kijker in de traagheid van het decoderen en het zoeken naar de gelaagdheid in het werk. Zo ontstaat er een fascinerende wisselwerking tussen de gekozen objecten met een dwingende vormgeving.

(ma t/m zo 10-19 uur).

Tickets & Info
Griet Baeyens

Gebouw NDC Mediagroep

Sixmastraat 15 8932 PA Leeuwarden
Entree gratis