logo/
Lijst weergave
blokkenschema
article

Leeuwarden gezien door W.H. Kuipers

Leeuwarden gezien door W.H. Kuipers

Dit evenement is al geweest

Wiebren Hendrik Kuipers (1918-1988) was in de jaren vijftig van de vorige eeuw de eerste voorlichtingsambtenaar van de gemeente Leeuwarden. Mede uit hoofde van die functie heeft W. H. Kuipers (zijn voornamen werden eigenlijk nooit gebruikt) in de loop der jaren de stad vastgelegd op duizenden foto’s die een prachtig beeld geven van de gestage veranderingen in de jaren vijftig, zestig en zeventig. Hij was een begeesterd amateur in de goede zin van het woord. Een opleiding tot fotograaf heeft hij nooit gehad.
Op de honderdste geboortedag van zijn vader (op 16 augustus 2018) droeg zoon Herry Kuipers de ongeveer twee duizend negatieven officieel over aan het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). De collectie is een prachtige aanvulling op eerdere verzamelingen van W.H. Kuipers oud-collega’s Bas den Oudsten, Dick van der Heijde, Fenno Schoustra, Sjoerd Andringa, Piter Doele en Paul Janssen, die de afgelopen jaren aan het HCL zijn geschonken.
Met de aanstelling van Kuipers als voorlichter was de gemeente Leeuwarden zijn tijd vooruit, want overheidsvoorlichters waren er toen nog nauwelijks in Nederland. Hij deed dat werk parttime, de andere helft van zijn tijd was hij hoofdredacteur van het maandblad Leeuwarder Gemeenschap. Daarnaast was hij directeur van de gelijknamige stichting die activiteiten ontplooide om ‘een hechtere gemeenschap te smeden’. Kuipers begon zijn carrière als journalist in zijn geboortestad Sneek (bij de Nieuwe Sneeker Courant) en werkte na de oorlog bij Het Vrije Volk en de Leeuwarder Courant. Met zijn stichting zette hij zich meer dan full time in voor Leeuwarden. Zo organiseerde hij bijvoorbeeld dansavonden in De Beurs (om de jeugd van de straat te houden). Om zijn geschreven woorden in zijn blad, en in zijn werk als gemeentevoorlichter te illustreren, fotografeerde hij Leeuwarden.

Tickets & Info
Leeuwarden gezien door W.H. Kuipers

Historisch Centrum Leeuwarden (HCL)

Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden