logo/
Lijst weergave
blokkenschema
article
Huis van Eysinga

Wy kinne der noch wol ien by ha

Wy kinne der noch wol ien by ha

donderdag 15 april t/m zondag 31 december

Online event. Zou ik mijn kind aan een vreemde meegeven? Zou ik met gevaar voor eigen leven een kind opnemen in mijn gezin? Met deze dilemma’s werden Joodse gezinnen en Friese pleeggezinnen geconfronteerd in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de bezetting werden honderden Joodse kinderen naar Fryslân gesmokkeld om onder te duiken. In de digitale tentoonstelling worden de verhalen van 18 van deze kinderen en hun Friese helpers verteld. 

Tickets & Info
Wy kinne der noch wol ien by ha

Tresoar

Boterhoek 1 Leeuwarden
Entree gratis